Hakkımızda

MOBILOITTE Hakkında

1.MİSYON

Dünya çapındaki yeni ve eski işletmelere yönelik olarak, bir yandan bu işletmelerin girişimsel çabalarına dönük yukarı yönlü bir hareketlilik tesis edip diğer yandan da sürekli olarak bu işletmelerin tercih ettikleri “büyüme faktörü” olarak kalarak, dinamik, yenilikçi, ‘teknoloji etkin büyüme merkezli’ dijital ve BT çözümler ortağı olmayı öngörüyoruz.

2.VİZYON

Yaptığımız her şeyin tam merkezinde Etkinlik, Etik, Eşitlik, Yenilik odaklı değerlerimiz olup bu değerler aynı zamanda varlığımızın ve çalışmalarımızın tam da özünü teşkil etmektedir.

3.ETKİNLİK

Özellikle müşterilerimiz başta olmak üzere bizlere güvenenlere ve sorumlu olduklarımıza karşı faal ve duyarlı kalacağız. Bizimle ne zaman iletişime geçilirse geçilsin, zamanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, en etkin ve hızlı şekilde ihtiyaçlarınıza cevap vereceğiz.

4.ETİK

En üst düzey etik uygulamalarımızı tüm paydaşlarımız – ekibimiz, müşterilerimiz, satıcılarımız, ortaklarımız ve hatta toplumumuz – için sürdüreceğiz. En ufak bir mesleki ahlak kuralı ihlaline karşı dahi ‘sıfır tolerans’ gösterilecektir.

5.EŞİTLİK

Eşitliğe olan bağlılığımız bireyler ve kurumlar arasında yayılacaktır. Belli bir cinsiyet ya da ırk ya da müşteri tipi/hacmine karşı önyargılı hareket etmeyeceğiz.

6.YENİLİK ODAKLILIK

Müşterilerimizin ürünlerini ve hizmetlerini ilgili tutmayı amaçlayan projelerimizde en son teknolojik yenilikleri getirmeye ve kendimizi firmalar için sonsuz olanaklar yaratmaya adamaya devam edeceğiz.

Mobiloitte değerleri, evrensel olarak geçerli olup üst yönetimden alt yönetime kadar uygulanır.

7.MİSYON BEYANI

Mobiloitte sadece mobil ile ilgilenmez. Daha da önemlisi, yukarıya doğru mobilite ile ilgilidir.

Belirsizliğin tek kesinlik olduğu günümüz ekosisteminde, işletmeler ya da kar amacı gütmeyen kurumlar bile giderek sürekli yapıda riskler ve zorluklar ile boğuşmaktadır. Böylece, süregiden bir işletme farklılaşması, geleceği düşünen herhangi bir işletmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir.

Mobiloite’de, tutkumuz, çok-sektörlü endüstri deneyimi ve yenilikçi teknolojileri bütünleştirmek suretiyle böylesi bir işletme farklılaştırmasına ulaşmaları için müşterilerimize hizmet etmeye devam etmektir misyonumuz.

Hizmet teslimimizin çıtasını devamlı olarak yükselterek, müşterimizin işletmesinin tedarik zincirinin tüm düzeylerinde verimleri yükseltmek ve bunlar için kalıcı bir değer yaratmak için mobil, bilgi ve dijital teknolojilerin gücünden yararlanmaya çalışacağız.

Özet olarak söylemek gerekirse, misyonumuz müşterimize sadece bir hizmet sağlayıcısı olmak değil, aynı zamanda müşterilerimizin “büyüme faktörü” olmaktır.