İmalat için IoT Çözümü

Internet of Things (IoT)

İmalat için IoT Çözümü

Otomasyon devri geçti. Şimdi sırada – ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)’ ya da ‘4.0 Endüstrisi’ konsepti var. Bu konsept, Operasyon Teknolojisinin (OT) ile Bilgi Teknolojisinin (BT) entegrasyonudur. Tüm fiziki varlıkların uçtan uca sayısallaştırılmasına ve değer zinciri ortakları ile dijital ekosistemler içerisine katılmasına odaklanır.  Artık endüstriler, onlara gerçek zamanlı günden güne işletim, işletme süreci dönüşümü ile karar verme ve yatırım getirisi optimizasyonunu görmelerine yardım eden fabrikalara dönüşüm sağlamaktadır.

İşletme Zorlukları:

 • Verimlilik ve üretkenlik
 • Lojistik ve envanter
 • Varlık yönetimi ve bakımı
 • Gerçek zamanlı veri analitiği
 • Heterojen bir sistem (OT & BT entegrasyonu)
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS)
 • İşgücü yönetimi

Çözümler:

 • Üretim akışının izlenmesi
 • Tüm fiziki varlıkların sayısallaştırılması
 • ÇSG yönetimi
 • İkaz & alarm yönetimi
 • Önleyici bakım
 • Yatay entegrasyon*
 • Günlük üretim içgörüsü
 • Toplam ekipman verimliliği(OEE)
 • Kapasite kullanımı
 • Makinenin çalışmadığı zaman
 • Veri analitiği
 • İşgücü yönetimi

*Yatay Entegrasyon/bütünleşme–üretim bölümü ekipmanından tedarikçiler, müşteriler ve makine üreticilerine kadar güvenli izleme ve ikaz kabiliyeti, genel imalat sürecinin yükümlülük ve hızını oldukça geliştirir.