Sağlık için IoT

Internet of Things (IoT)

Sağlık için IoT

Mobiloitte Turkey’nin  Sağlık sektörü için IoT çözümü, hastaların kolaylığı için hastahane ve benzeri yerlerin teşhis, izleme, takip, depolama, bilgi erişimi gibi karmaşık süreçlerini uygulamalar ve cihazlar yolu ile kablosuz bir şekilde daha iyi yönetmesine olanak sağlayan sistemler bütünüdür.

İşletme Zorlukları:

 • Uzaktan izleme
 • İşgücü verimi
 • Gerçek zamanlı veriler
 • Önleyici bakım
 • ÇSG yönetimi
 • Hasta deneyimi
 • Hasta izlemesi
 • Daha iyi klinik içgörü kazanma
 • Takipler ve checkup’lar
 • Varlık yönetimi
 • Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarma
 • Park yeri yönetim

Çözümler:

 • Hastanede akıllı park etme
 • Hastane interaktif haritası
 • Hasta akış yönetimi
 • Uzaktan sağlık izlemesi
 • Gerçek zamanlı varlık takibi
 • Eczane envanteri
 • Depo ortamı izlemesi
 • Ambulans takibi
 • Kendi kendine sağlık izlemesi
 • Varlıkların önleyici bakımı
 • Yakınlardaki hastayı güncelleme
 • Hatırlatma hizmetleri
 • Gerçek zamanlı işgücü yönetimi
 • Bulut tabanlı sağlık analitiği
 • ÇSG Yönetimi
 • Bildirimler